Меню

Международен конкурс
„Виват - Талант“
Санкт Петербург, Русия

С времето проектът на г-н Вангелов не просто набира скорост, а и се разраства по подобие на жив организъм. Организъм, който диша, работи, твори, развива се, привлича вниманието и се прочува все повече и все по-надалеч.

В качеството си на основен генератор на идеи, ръководител и хореограф, през 2016 година Рангел Вангелов приема ново предизвикателство – да погледне с амбиция към конкурсна сцена. Пребиваването му в Русия, където преминава част от обучението му, му помага да установи необходимите контакти, чрез които проектът му да продължи да се разраства и да се прицели към участие на голяма международна конкурсна сцена.

За целта, като се опира на своите познания и възгледи в областта на танцовото изкуство, Рангел Вангелов избира една от трите държави - „Господарки и Майки“ на музикално-танцовото и певческото изкуство във всичките им форми и проявления – Русия.

Със съдействието и посредничеството на своята колега г-жа Елена Дерябина, ръководител на Детски театрален балет „Подснежник“, гр. Обнинск проектът беше обвързан с дейността на международната руска конкурсна организация „Виват-талант“.

Както обикновено всяко ново начало, с всички негови плюсове и минуси, се поверява на танцуващите в Танцов колектив „Вангелов“. Успехът е налице. Професионална сцена, безупречна организация по време на целия престой, луксозен хотел и градски разкош в имперската столица съпътстват участниците през всичките седем дена на техния престой.

Бляскавият успех на този етап от проекта получи силен и възторжен отзвук и на следващата година без колебание в Петербургския конкурс участие взе и клуб „Рипни-Ка“ с хореограф Светла Милошева.

Да бъдат живот и здраве – ПРОДЪЛЖАВАМЕ!!!